Regionalna razvojna agencija Požeško-slavonske županije

O nama

Regionalna razvojna agencija Požeško-slavonske županije d.o.o. (u daljnjem tekstu: Razvojna agencija) dio je hrvatske Panonske regije. Osnovani smo 2010. godine od strane Požeško-slavonske županije kao jedinog osnivača radi unaprjeđenja gospodarskog i društvenog razvoja županije.

Temeljem Pravilnika o Upisniku upravnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, agencija i drugih pravnih osoba, Razvojna agencija je certificirana kao nositelj koordinacije i poticanja regionalnog razvoja u Požeško-slavonskoj županiji. S tim u vezi, Razvojna agencija je ovlaštena u Središnju elektroničku bazu razvojnih projekata Ministarstva regionalnog razvoja unositi podatke o razvojnim projektima kojih su korisnici i/ili nositelji javnopravna tijela, te koji se financiraju iz Proračuna Republike Hrvatske i/ili Europske Unije. Razvojni projekti su projekti izgradnje i/ili obnove komunalne, gospodarske, socijalne, okolišne i energetske te druge potporne infrastrukture za razvoj, izgradnju i/ili jačanje obrazovnih, kulturnih, zdravstvenih, društvenih i drugih kapaciteta.

Jedna od temeljnih zadaća Regionalne razvojne agencije je provedba Županijske razvojne strategije. Strategija je razvijana i izrađena na načelu partnerstva i suradnje između javnog, privatnog i civilnog sektora u Županiji. Partnerski pristup osiguran je kroz dijalog i postizanje konsenzusa između svih dionika, te kontinuiranim savjetovanjem s Regionalnim partnerskim odborom (RPO), s kojim Razvojna agencija usko surađuje. Skupština Požeško-slavonske županije usvojila je Županijsku razvojnu strategiju na sjednici održanoj 17. ožujka 2011. godine.

Kao Vaš pouzdan partner, zaduženi smo za održivi razvoj i neprestano preuzimanje razvojnih obveza, pa stoga i za promidžbu Požeško-slavonske županije kao mjesta za investiranje i ostvarivanje industrijskog razvoja, te zdravog poduzetničkog natjecanja.

Vizija

U partnerstvu s javnim, privatnim i civilnim sektorom naš cilj je dostići viziju određenu Županijskom razvojnom strategijom Požeško-slavonske županije:

"Požeško-slavonska županija je moderna i konkurentna županija u kojoj se suvremena tehnologija isprepleće s bogatom poviješću i očuvanim okolišem; to je županija u kojoj je zadovoljstvo živjeti i raditi."

Misija

Naša misija je poduprijeti regionalni razvoj kroz:

  • promociju i osnaživanje domaćih i stranih investicija pružanjem vodstva investitorima kroz investicijske procedure
  • promociju poduzetničke klime pružanjem informacija, savjetovanjem i edukacijom poslovnog sektora
  • koordinaciju regionalnih dionika vezano za stvaranje i imeplementaciju programa i projekata od regionalnog značaja
  • dizajniranje i implementaciju Županijske razvojne strategije Požeško-slavonske županije